Projekt 2022-2024

Alle levende fortidsminder bør registreres

Vores arbejde er en del af Møn UNESCO Biosfære, og det handler om at bevare naturen og de mange reliktplanter. Det handler også om at formidle planterne i naturen og plantesamlingen i Middelalderhaven samt at videregive viden om hvordan planterne blev anvendt.

Vordingborg kommune

Vi bor i en kommune med rigtig mange levende fortidsminder. I en tid hvor vi registrerer alt levende, hvor natur, mere god natur, flere skove og stor biodiversitet er vigtigt, må de mange levende levn også tælles med. Vores forening startede for over 8 år siden og hovedformålet var, at anlægge en middelalderhave, hvor de levende fortidsminder, reliktplanterne, de historiske planter kunne formidles og præsenteres.

Vores projekt

Vi vil forsøge at registrere de historiske planter på middelalderlokaliteter i vores kommune.

De registreres digitalt på ”Arter” eller evt. på ”Naturbasen”

Man kan bruge sin mobiltelefon, eller iPad på stedet, måske vente og bruge sin pc derhjemme.

Kontakt os:

Kontakt os: Lars J Larsen larsjoernlarsen@gmail.com eller 29641348

Kontakt os i Middelalderhaven, ml. marts – november man+tors 10-12

Projektbeskrivelse

Reliktplanter Bernt Løjtnant

Middelalder lokaliteter

Alle apotekerplanter

Apotekerplanter

Artslister

Nyt om levende fortidsminder 1

Nyt om levende fortidsminder 2

Nyt om levende fortidsminder 3