Projektbeskrivelse

Alle levende fortidsminder bør registreres

Projekt 2022 – 2024

Vordingborg kommune

Vi bor i en kommune med rigtig mange levende fortidsminder. I en tid hvor vi registrerer alt levende, hvor natur, mere god natur, flere skove og stor biodiversitet er vigtigt, må de mange levende levn også tælles med. Vores forening startede for over 8 år siden og hovedformålet var, at anlægge en middelalderhave, hvor de levende fortidsminder, reliktplanterne, de historiske planter kunne formidles og præsenteres.

De levende fortidsminder

Sådan kalder vi en gruppe planter, som i middelalderen blev indført til Danmark, de blev brugt og anvendt i klosterhaverne og i herregårdshaverne, som lægemiddel, køkkenurt, farveplante mm. Siden dengang for ca. 750 år siden er mange arter blevet en del af vores natur og kulturmiljø.

I dag finder vi heldigvis fortsat mange forskellige planter fra den tid, nogle almindelige og andre meget sjældne. I Vordingborg kommune kan vi tælle mange arter, især i Vordingborg og i Stege, men også på Nyord og ved alle middelalderlokaliteter, ruiner og ved middelalderkirkerne. Nu vil vi undersøge hvor de træffes i dag.

Kan vi registrere dem alle

Da vi startede vores forening afholdt vi ture og udflugter til gode steder med historiske planter, de er i dag oplistede på vores hjemmeside. Disse registreringer vil vi gerne opdatere og udvide og det kan være interessant og godt at udvide arbejdet til hele kommunen.

Fra middelalderen og frem til i dag er planterne spredt med vindens og med dyrenes hjælp. Mennesket har også spredt planterne, det var sikkert spændende at sikre sig planter fra datidens klosterhaver og herregårdshaver, ved middelalderens ruiner og de mange kirkegårdsdiger vokser planterne fortsat i dag

Senere op til vores tid var det i købstæder, store gårde, gamle landsbyer og fiskelejer man fandt planterne.

Kan vi mon registrere alle reliktplanter?

Vores projekt

Vi vil forsøge at registrere de historiske planter på middelalderlokaliteter i vores kommune.

De registreres digitalt på enten ”Arter” eller ”Naturbasen”

Man kan bruge sin mobiltelefon, eller ipad på stedet, måske vente og bruge sin pc derhjemme.

Det er bedst at uploade et foto. Det er nemt med din telefon, men kamera er naturligvis også godt.

I løbet af 3 sæsoner – 2022 – 2023 – 2024 skal middelalderlokaliteter besøges. Der er de 3 købstæder Vordingborg, Stege og Præstø. Det er ruiner og borge. De mange middelalderkirker og især kirkegårdene, og gamle landsbyer, gamle gårde, fiskelejer. Der er steder med oplysninger om middelalderen, et Sct. Jørgens Hospital på Møn ol., disse steder bør også besøges.

Efter 3 år vil vi udgive et hefte med resultaterne, gerne sammen med naturvejlederne i kommunen.

Efter 2 år vil vi forsøge at fremstille en liste over de første fund.

Deltagerne bedes følge vores hjemmeside, her kommer der meddelelse hvis vi ændrer på projektet. Se allerede nu listen med 245 levende fortidsminder, de planter som vi gerne vil registrere når de vokser i naturen, vokser naturaliseret i baghaven eller under en hæk.

Fotos kan sendes til larsjoernlarsen@gmail.com – altså hvis vi må bruge dem på hjemmesider og trykte materialer.

Mere natur, flere arter, højere biodiversitet

I middelalderen blev der indført rigtig mange planter, det er vores lægeplanter, farveplanter og mange krydder- og køkkenurter. Kort sagt er det vores kulturhistorie. Men det er også vores natur og vi ønsker at registrere dem. Flere af disse relikter skal bevares på deres voksesteder og netop i Vordingborg kommune med de mange middelalderlokaliteter. Der er mange sjældne og specielle arter, mange planter vokser tæt ved byer, hvor de blev anvendt.

Slutmål og delmål

Efter 3 år håber vi, at der kan udgives et hefte med projektets resultater. Vi har kontaktet ”Arter” og ”Naturbasen”, her må vi gerne hente registreringer. Vi håber at kommunens naturafdeling vil være med, måske også ved udgivelsen.

Efter 2 år vil vi forsøge med de første lister, og vise hvor langt vi er.

Vi håber at andre vil arrangere ture og hjælpe med registreringer. Vi håber meget, at interesserede enkeltpersoner vil deltage.

2 platforme

Naturbasen startede som Fugleognatur for mange år siden, der er rigtig mange deltagere, som har sendt data og fotos ind. Nu er navnet Naturbasen. Denne er blevet nemmere at bruge henover årene.

Arter.dk startede sidste år, den er enklere at bruge. Her er der indtil nu færre deltagere, men allerede mange registreringer, da museer og andre har uploadet sine data for dyr og planter.

Begge er ganske nemme at bruge, man tager et foto med sin telefon og derefter logges ind og man indsender sit fund incl. Foto.

Hvis du er ny, så vælg ”arter”

Kulturrelikter

NordGen bruger navnet ”kulturrelikt” om de historiske planter

Foreningen Historiske Planter valgte den nemme løsning i 2013, nemlig ”historiske planter”

Men “levende fortidsminder” er også godt

Middelalderplanter fortæller hvornår planterne kom hertil

Og desuden anvendes ordene reliktplanter, klosterplanter, medicinplanter, apotekerurter om de flere hundrede planter, som kom til Danmark i middelalderen og lige derefter.

NordGen har udgivet et hefte med bl.a. de 245 planter, som B. Løjtnant mener er reliktplanter, se herunder.

Viden, links og litteratur

More than just weeds, NordGen 2014, med B. Løjtnants liste

More 12.pdf

600 sider om levende fortidsminder

Rettet-RELIKTPLANTER.pdf

Brøndegård, Vagn: Folk og Flora 1-4 findes på:

Brøndegaardssamlingen | Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Professor Johan Lange: Levende fortidsminder, Nationalmuseet

Alle Tiders Lægeplanter: v. Jens Soelberg

NaturMedicinsk Museum Københavns Universitet

Forfatter Anemette Olesen: Bøger om historiske haver, planter, opskrifter

Historiske Planter På vores forenings hjemmeside er der adgang til artslister

Middelalderhaven På vores hjemmeside er der link til havens temaer og alle planter

Bibliotek | Historiske Planter Vi har mange bøger, se listen og lån på biblioteket

Foreningen Historiske Planter

Vi starter dette projekt sidst i marts 2022.

Kontakt os: Lars J Larsen larsjoernlarsen@gmail.com eller 29641348

Kontakt os i Middelalderhaven, ml. marts – november man+tors 10-12

Se vore hjemmesider og facebookside:

Hjemmeside: historiskeplanter.dk/

Facebookside: facebook.com/HistoriskePlanter

Middelalderhaven: middelalderhaven.dk/

Opdateringer her:

Følg med på foreningens hjemmeside

Projekt 2022-2024 | Historiske Planter

Her bringer vi resultater, plantelister og lokaliteter og evt. ændringer, mv.

Kære jer, som er interesseret i historiske planter, vores historie, botanik, medicinske planter, snapseurter, farveplanter, kulturhistorien med opskrifter og recepter – hjælp os med registreringer!

Marts 2022

Venlig hilsen

Foreningen Historiske Planter

Lars J Larsen

Formand