Klintholm Havn maj 2016

Ager-Padderok Equisetum arvense L.
Ager-Snerle Convolvulus arvensis L.
Ahorn Acer pseudoplatanus L.
Almindelig Hyld Sambucus nigra L.
Almindelig Akeleje Aquilegia vulgaris L.
Almindelig Hundegræs Dactylis glomerata L. ssp. glomerata
Almindelig Hyld Sambucus nigra L.
Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum Baumg. ssp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet var. vulgare (Hartm.) M.B. Wyse Jacks.
Almindelig Katost Malva sylvestris L.
Almindelig Mangeløv Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Almindelig Rajgræs Lolium perenne L.
Almindelig Røllike Achillea miliefolium L.
Almindelig Syre Rumex acetosa L.
Ask Fraxinus excelsior L.
Benved Euonymus europaeus L.
Blodrød Storkenæb Geranium sanguineum L.
Blød Hejre Bromus hordeaceus L. ssp. hordeaceus
Blød Storkenæb Geranium molle L.
Blå Anemone Hepatica nobilis Mill.
Burre-Snerre Galium aparine L.
Bølgekronet Storkenæb Geranium phaeum L.
Draphavre Arrhenatherum elatius (L.) P.P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Enårig Rapgræs Poa annua L.
Følfod Tussilago farfara L.
Glat Vejbred Plantago major L.
Gold Byg Hordeum murinum L.
Gold Hejre Anisantha sterilis (L.) Nevski
Gråbynke Artemisia vulgaris L.
Gærde-Kartebolle Dipsacus fullonum L.
Havtorn Hippophaë rhamnoides L.
Hejrenæb Erodium cicutarium (L.) L’Her.
Hulsvøb Chaerophyllum temulum L.
Humle-Sneglebælg Medicago lupulina L.
Hvidkløver Medicago lupulina L.
Hyrdetaske Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Klæbrig Limurt Silene viscosa (L.) Pers.
Korn-Valmue Papaver rhoeas L.
Kruset Skræppe Rumex crispus L.
Kølle-Valmue Papaver argemone L.
Lancet-Vejbred Plantago lanceolata L.
Liden Storkenæb Geranium pusillum L.
Læge-Oksetunge Anchusa officinalis L.
Læge-Springknap Parietaria officinalis L.
Mark-Bynke Artemisia campestris L.
Mark-Stenkløver Melilotus officinalis (L.) Lam.
Mælkebøtte sp Taraxacum
Opret Hønsetarm Cerastium glomeratum Thuill.
Pastinak Pastinaca sativa ssp. sylvestris
Prikbladet Perikon Hypericum perforatum L.
Rejnfan Tanacetum vulgare L.
Rynket Rose Rosa rugosa Thunb. ex Murray
Rød Svingel Festuca rubra L. ssp. rubra
Almindelig Skovranke Clematis vitalba L.
Skvalderkål Aegopodium podagraria L.
Stor Nælde Urtica dioica L.
Tagrør Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Tusindfryd Bellis perennis L.
Tveskægget Ærenpris Veronica chamaedrys L.
Vedbend Hedera helix L.
Vej-Pileurt Polygonum aviculare L. ssp. Aviculare
Vild Kørvel Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.