Borre kirke maj 2016 og 2015

Danske navne Latinske Navne
Ager-Snerle Convolvulus arvensis L.
Ager-Tidsel Cirsium arvense (L.) Scop.
Ahorn Acer pseudoplatanus L.
Aks-Bærmispel Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch
Almindelig Brandbæger Senecio vulgaris L.
Almindelig Fuglegræs Stellaria media (L.) Vill.
Almindelig Hundegræs Dactylis glomerata L. ssp. glomerata
Almindelig Hyld Sambucus nigra L.
Almindelig Katost Malva sylvestris L.
Almindelig Mangeløv Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Almindelig Skovranke* Clematis vitalba L.
Almindelig Stedmoderblomst Viola tricolor L. ssp. tricolor
Almindelig S Syringa vulgaris L.
Ask Fraxinus excelsior L.
Bidende Stenurt Sedum acre L.
Blød Hejre Bromus hordeaceus L. ssp. hordeaceus
Burre-Snerre Galium aparine L.
Buskbom Lycium barbarum L.
Canadisk Bakkestjerne* Conyza canadensis (L.) Cronq.
Eng-Forglemmigej* Myosotis scorpioides L.
Eng-Gedeskæg Tragopogon pratensis L. ssp. pratensis
Ensidig Klokke Campanula rapunculoides L.
Femfingerurt Potentilla reptans L
Gederams Epilobium angustifolium L.
Glat Vejbred Plantago major L. ssp. major
Gold Byg Hordeum murinum L.
Gold Hejre Anisantha sterilis (L.) Nevski
Gul Kløver Trifolium campestre Schreb.
Hejrenæb Erodium cicutarium (L.) L’Her.
Hundepersille Aethusa cynapium L.
Hundesalat Leontodon saxatilis Lam.
Hvidkløver Trifolium repens L.
Knoldet Brunrod Scrophularia umbrosa L.
Kristtorn Ilex aquifolium L.
Mangebladet Lupin Lupinus polyphyllus Lindl.
Mark-Ærenpris Veronica arvensis L.
Mælkebøtte Taraxacum sp.
Opret Hønsetarm Cerastium glomeratum Thuill.
Rajgræs Lolium perenne L.
Rød Svingel Festuca rubra L. ssp. rubra
Skvalderkål Aegopodium podagraria L.
Skærm-Vortemælk Euphorbia helioscopia L.
Stor Nælde Urtica dioica L.
Tusindfryd Bellis perennis L.
Vedbend Hedera helix L.
Vej-Pileurt Polygonum aviculare L. ssp. aviculare
Vild Kørvel Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.