Artsliste efter sted

Historiske planter, reliktplanter, levende fortidsminder og særlige planter.

Understregning = link til fotoside med billeder af planten. På fotosiderne vil der løbende komme  faktaark fra Middelalderhaven

Stege Borg/Søndersti
   
Almindelig Akeleje Almindelig Berberis Almindelig Hulsvøb
Almindelig Katost Almindelig Røllike Almindelig Skovranke
Asparges Bjerg-Stenurt Bredbladet Klokke
Bukketorn Cikorie Dansk Ingefær
Døvnælde Enbo Galdebær Farve-Gåseurt
Farve-Reseda Feber-Nellikerod Filtbladet Kongelys
Filtet Burre Glat Vejbred Gul Lærkespore
Gærde Kartebolle Hjortetrøst Hundepersille
Høst Rødtop Kermesbær Kræge
Lavendel Liden Burre Læge-Springknap
Løgkarse Marts-Viol Matrem
Nikkende Pigæble Pigæble Rank Vejsennep
Rejnfan Rundbladet Katost Rød Hestehov
Rød Tandbæger Skovæble Skvalderkål
Stor Nælde  Svaleurt  Svøb-Gedeblad
 Vedbend-Torskemund  Vild Kørvel
 
Ved og på Stege Vold    
Bulmeurt Enbo Galdebær Erantis
Farve-Reseda Feber-Nellikerod Finger Lærkespore
Gul Anemone Humle Hundepersille
Kermesbær Kors-Vortemælk Kost-Fuglemælk
Læge-Hundetunge Læge-Springknap Matrem
Morgenfrue Mørk Kongelys Pigæble
Pinselilje Ramsløg Rød Tandbæger
Vild Tulipan  Soløje-Alant  Svaleurt
  Vintergæk  
Gader og stræder og baghaver i Stege    
Almindelig Hulsvøb Citronmelisse Gul Lærkespore
Filtbladet Kongelys Hasselurt Jødekirsebær
Katteurt Kost-Fuglemælk Læge-Hundetunge
Løvstikke Merian Pengebladet Fredløs
Pomerans høgeurt Sandsennep Vedbend-Torskemund
Æselfoder    
     
Ved Middelalderhaven og Morten Reenbergs Gård    
Almindelig Hjertespand Almindelig Hyld Almindelig Katost
Bidende Stenurt Canadisk Bakkestjerne Citronmelisse
Erantis Finbladet Vejsennep Hulkravet Kodriver
Hulrodet Lærkespore Hundepersille Kantbæger
Kermesbær Læge-Jordrøg Læge-Oksetunge
Læge-Springknap Marts-Viol Matrem
Opium valmue Rank Vejsennep Rundbladet Katost
Sort Natskygge Sporebaldrian Stinkende karse
Svaleurt Sødskærm Tornet Salat
Vintergæk Vår-Brunrod
   
Stege Landsogn    
Gærde-Kartebolle Håret Høgeurt Kræge
Læge-Hundetunge Læge-Springknap Læge-Ærenpris
Sct. Hansurt Vild Tulipan  
     
Nyord sogn    
Almindelig Akeleje Almindelig Hjertespand Asparges
Blodrød Storkenæb Bukketorn Bulmeurt
Cikorie Citronmelisse Dansk Ingefær
Farve-Vajd Feber-Nellikerod Filtbladet Kongelys
Fingerbøl Foder-Kulsukker Gul Lærkespore
Guldnælde Have-Malurt Hjertebladet Kongelys
Humle Hundepersille Høst tidløs
Judaspenge Kost-Fuglemælk Liden Singrøn
Læge-Alant Læge-Jernurt Læge-Kulsukker
Læge-Stokrose  Løgkarse  Marietidsel
Mark Stenkløver Matrem Moskus-Katost
Mørk Kongelys Nælde-Klokke Pigæble
Prikbladet Perikon Rejnfan Ru Kulsukker
Rundbladet Katost Rød Tandbæger Sort Natskygge
Stor Nælde Svaleurt Sæbeurt
Sødskærm    
     
Keldby Sogn incl. Spejlsby    
Almindelig Akeleje Almindelig Hyld Almindelig Hulsvøb
Almindelig Katost Almindelig Perlehyacint Asparges
Bidende Stenurt Bjerg-Stenurt Blodrød Storkenæb
Blå Anemone Bredbladet Timian Bukketorn
Bølgekronet Storkenæb Cikorie Dansk Ingefær
Dunet Gedeblad Ensidig Klokke Erantis
Feber-Nellikerod Gul Lærkespore Gyldenlak
Hasselurt Hvid Stenurt Høst Tidløs
Klokkeskilla Kost-Fuglemælk Kræge
Liljekonval Løgkarse Marts-Viol
Matrem Mørk Kongelys Pinselilje
Pomerans-Høgeurt Rejnfan Ru Kulsukker
Rundbladet Katost Rød Tandbæger Vild Tulipan
Skvalderkål Stokrose Stor Nælde
Svaleurt Sæbeurt
     
Elmelunde Sogn    
Almindelig Akeleje Almindelig Hyld Almindelig Katost
Bidende Stenurt Bjerg Stenurt Bredbladet Timian
Ensidig Klokke Farve-Gåseurt Feber-Nellikerod
Gul Snerre Hasselurt Husløg
Hvid stenurt Håret Høgeurt Knoldet Mjødurt
Liden Singrøn Læge-Oksetunge Løgkarse
Marts-Viol Mørk Kongelys Peberrod
Rød Stenurt Stikkelsbær Sur Kirsebær
Svaleurt Vedbend-Torskemund Æselfoder
Borre Sogn    
Almindelig Hyld Almindelig Katost Almindelig Røllike
Almindelig Skovranke Bidende Stenurt Cikorie
Døvnælde Ensidig Klokke Farve-Gåseurt
Farve-Reseda Feber-Nellikerod Filtbladet Kongelys
Guldnælde Gærde-Kartebolle Husløg
Judaspenge Kors vortemælk Kristtorn
Kulsukker Læge-Jordrøg Læge-Oksetunge
Løgkarse Marts-Viol + hvid Merian
Mørk Kongelys Nikkende Fuglemælk Nælde-Klokke
Pinselilje Pomerans-Høgeurt Prikbladet Perikon
Sporebaldrian Svaleurt Sæbeurt
Toårig Natlys Æselfoder
     
Magleby Sogn    
Almindelig Akeleje Almindelig Hjertespand Almindelig Hulsvøb
Almindelig Hyld Almindelig Katost Almindelig Skovranke
Blodrød Storkenæb Blå Anemone Bølgekronet Storkenæb
Dansk Ingefær Ensidig Klokke Erantis
Farve-Gåseurt Foder-Kulsukker Gærde-Kartebolle
Humle Høst Tidløs Jødekirsebær
Kantbæger Kermesbær Klokke-Skilla
Kost-Fuglemælk Lavendel Liden Singrøn
Liljekonval Lundgylden Læge-Alant
Læge-Jernurt Læge-Oksetunge Læge-Springknap
Læge-Ærenpris Løgkarse Mark-Stenkløver
Merian Pastinak Pengebladet Fredløs
Rejnfan Rundbladet Katost Svaleurt
Sæbeurt Sødskærm Æselfoder
     
Damsholte Sogn    
Almindelig Skovranke Hvid Stenurt Kræge
Rejnfan Sct. Hansurt Svaleurt
Sæbeurt  
Fanefjord Sogn    
Almindelig Akeleje Almindelig Hyld Almindelig Katost
Almindelig Perlehyacint Asparges Bidende Stenurt
Bjerg Stenurt Blodrød Storkenæb Blå Anemone
Bukketorn Cikorie Erantis
Filtbladet Kongelys Gul Lærkespore Kost-Fuglemælk
Kristtorn Hvid Stenurt Håret Høgeurt
Kanel-Rose Rejnfan Rundbladet Katost
Rød Stenurt Rød Sct. Hansurt Sct. Hansurt
Sæbeurt Tandfri Vårslat Vedbend-Torskemund
     
Bogø Sogn    
Almindelig Akeleje
Almindelig Hyld Blodrød Storkenæb
Blå Anemone Bølgekronet Storkenæb Erantis
Dansk Ingefær Gul Lærkespore Gærde-Kartebolle
Humle Jødekirsebær Lammeøre
Liden Singrøn Liljekonval Mark-Stenkløver
 Rød Hestehov
Svaleurt  
     
   

Opdateret 05.02.2016