Elmelunde kirke 2015 + maj 2016

*noteret 0516, øvrige fra 15
Ager-Snerle Convolvulus arvensis L.
Ager-Tidsel Cirsium arvense (L.) Scop.
Ahorn Acer pseudoplatanus L.
Almindelig Akeleje Aquilegia vulgaris
Almindelig Brandbæger Senecio vulgaris L.
Almindelig Fuglegræs Stellaria media (L.) Vill.
Almindelig Gyldenris Solidago virgaurea L
Almindelig Hundegræs Dactylis glomerata L. ssp. glomerata
Almindelig Hyld Sambucus nigra L.
Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum Baumg. ssp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet var. vulgare (Hartm.) M.B. Wyse Jacks.
Almindelig Knopurt Centaurea jacea L.
Almindelig Kællingetand Lotus corniculatus L.
Almindelig Rajgræs Lolium perenne L.
Almindelig Rapgræs Poa trivialis L.
Almindelig Røllike Achillea millefolium L.
Almindelig Sct. Hansurt Sedum telephium ssp. maximum () Krocker
Almindelig Solsikke Helianthus annuus L.
Almindelig Syre Rumex acetosa L.
Almindelig Vorterod Ranunculus ficaria L. ssp. ficaria
Ask Fraxinus excelsior L.
Bidende Stenurt Sedum acre L..
Bjerg-Stenurt Sedum rupestre L.
Blåhat Knautia arvensis (L.) Coult.
Bredbladet Timian Thymus pulegiodes L.
Bøg Fagus sylvatica L.
Canadisk Bakkestjerne Conyza canadensis (L.) Cronq.
Engriflet Tjørn Crataegus monogyna Jacq.
Ensidig Klokke Campanula rapunculoides L.
Enårig rapgræs Poa annua L.
Feber-Nellikerod Geum urbanum L.
Femfingerurt Potentilla reptans L
Gul Kløver Trifolium campestre Schreb.
Hjertegræs Briza media L.
Hjortetrøst Eupatoria cannabium L.
Humle-Sneglebælg Medicago lupulina L.
Hvid Stenurt Sedum album L..
Hvidgran Picea glauca (Moench) Voss
Hvidkløver Trifolium repens L.
Håret Høgeurt Pilosella officinarum (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Håret Star* Carex hirta L.
Knold-Ranunkel Ranunculus bulbosus L.
Knoldet Mjødurt Scrophularia nodosa Moench
Kornet Stenbræk* Saxifraga granulata L.
Kruset Skræppe Rumex crispus L.
Kølle-Valmue Papaver argemone L.
Lancet-Vejbred Plantago lanceolata L.
Liden Singrøn Vinca minor L.
Løgkarse Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Mirabel Prunus cerasifera Ehrh.
Mælkebøtte sp Taraxacum
Opret Hønsetarm* Cerastium glomeratum Thuill.
Rød Svingel Festuca rubra L. ssp. rubra
Rødgran Festuca rubra L. ssp. rubra
Skov-Elm Ulmus glabra Huds.
Snebær Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
Stikkelsbær Ribes uva-crispa L.
Stor Nælde Urtica dioica L.
Sur-Kirsebær Prunus cerasus L.
Svaleurt Chelidonium majus L.
Tusindfryd Bellis perennis L.
Tveskægget Ærenpris Veronica chamaedrys L.
Vedbend Hedera helix L.
Vellugtende Gulaks Anthoxanthum odoratum L.
Vild Kørvel Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.