Planteliste, Stege 2013

 Botanisk byvandring 13. august 2013

 • Sort Natskygge. Giftig. Ikke en klosterplante. Det vides ikke om den er oprindelig eller ej.
 • Rundbladet Katost. Kendes på, at frugter sidder i rundkreds. Ikke en middelalderplante.
 • Finbladet Vejsennep.
 • Vej-pileurt.
 • Canadisk Bakkestjerne. Ikke oprindelig.
 • Stinkende karse. Dufter af karse.
 • Tornet Salat.
 • Almindelig Hulsvøb.
 • Høst-Rødtop. Planten blomstrer til langt ud på efteråret. Planten har ikke så stort et rodsystem og er en halvsnylter.
 • Springknap. Reliktplante. Findes kun i områder, hvor der har været klosterhaver.
 • Cikorie. Indført plante. Planten har spredt sig til vejkanter. Tidligere blev planten (rødderne) brugt til kaffeerstatning.
 • Dansk ingefær: Giftig. Tidligere anvendt som medicinplante. Der findes Dansk Ingefær og Plettet Ingefær. De kan bl.a. skelnes fra hinanden på jordstænglen.
 • Rød Tandbæger.
 • Grå-Bynke.
 • Liden Burre. Svagt filtet sammenlignet med Filtet burre. Anvendt som medicinplante.
 • Almindelig Røllike.
 • Lodden Dueurt.
 • Enbo Galdebær. Findes næsten altid kun i nærheden af, hvor der har været dyrket i middelalderen. Sorte bær. Meget giftig.
 • Løgkarse.
 • Rejnfan. Vokser i vejskel. Navnet kommer fra tysk.
 • Glat Vejbred. Medicinplante, anvendt til at stoppe blødninger.
 • Almindelig Gedeblad (kaprifolium). Giftig. Lange nektarrør. Dufter om aftenen og tiltrækker natsværmere, som med snablen kan nå ned til nektaren.
 • Skvalderkål. Muligvis indført i Middelalderen.
 • Hjortetrøst. Navnet kommer af, at den sårede hjort plukker den og løber til skovs, hvor den heler såret. En god sommerfugleplante.
 • Vild Kørvel.
 • Hundepersille. Giftig. Dufter af persille. Dvaleplante.
 • Kermesbær. Indført som prydplante.
 • Pile-Alant eller evt. Soløje-Alant. Planten er ikke så almindelig. Læge-Alant er en gammel lægeplante.
 • Feber-Nellikkerod.
 • Mørk Kongelys. Lægeplante indført i middelalderen. Tidligere anvendte man den afblomstrede stængel som fakkel, hvor den blev dyppet i tjære.
 • Finger-Lærkespore. Sjælden plante, den tidsligt blomstrende lærkespore. Findes ved stege Vold.
 • Matrem.
 • Katteurt.
 • Citronmelisse. Levende fortidsminde.
 • Løvstikke.

Baggården ved Møns Museum:

 • Bulmeurt. Meget giftig. Frøene kan ligge 800 år i jorden og spire frem. .
 • Kors-Vortemælk.
 • Svaleurt.
 • Pigæble. Natskyggefamilien. Meget giftig.